Nazaj na www.prva.si > | Nazaj na Moj račun >
Pozabljeno geslo
Vpišite svoje uporabniško ime in davčno številko
Uporabniško ime:
Vaš elektronski naslov, s katerim ste registrirani
Davčna številka:
Na elektronski naslov vam bomo poslali sporočilo s povezavo, na kateri si boste lahko izbrali novo geslo. Če moj račun uporabljate prvič in še niste registrirani, vas prosimo, da opravite registracijo novega uporabnika.

Težave s prijavo | Kako uporabljam Moj račun
© 2019 Prva osebna zavarovalnica, d. d. | Pogoji uporabe